دانلود MySQL E-Book Collection - مجموعه کتاب های MySQL

مای‌اس‌کیوال (MySQL) یک سامانه مدیریت پایگاه داده‌ها (DBMS) است که به دلیل سادگی نصب و مدیریت، و متن‌بازبودن از محبوبیت زیادی برخوردار است. در این مجموعه سعی شده بهترین کتاب های کمک آموزشی این پایگاه داده محبوب را گردآوری کنیم.